odrodzić się

odrodzić się
vr pf

Deutsch-Polnisch Wörterbuch. 2013.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • odrodzić się — I {{/stl 13}}{{stl 23}}ZOB. {{/stl 23}}{{stl 33}}odradzać się {{/stl 33}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}odrodzić się II {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIb, odrodzić siędzę się, odrodzić siędzi się, odrodzić sięrodź się || odrodzić… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • odrodzić się — jak Feniks z popiołów zob. Feniks …   Słownik frazeologiczny

 • odradzać się – odrodzić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zaczynać na nowo żyć, istnieć, funkcjonować; odnawiać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przyroda odradza się wiosną. Odrodziła się ich przyjaźń. Odradza się nauka, sztuka, przemysł.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • odrodzić — dk VIa, odrodzićdzę, odrodzićdzisz, odrodzićrodź a. odrodzićródź, odrodzićdził, odrodzićdzony rzad. odradzać ndk I, odrodzićam, odrodzićasz, odrodzićają, odrodzićaj, odrodzićał, odrodzićany «powołać do życia, dać nowe życie; wskrzesić, poprawić,… …   Słownik języka polskiego

 • odradzać się — Odrodzić się jak Feniks z popiołów zob. Feniks …   Słownik frazeologiczny

 • odtworzyć — dk VIb, odtworzyćrzę, odtworzyćrzysz, odtworzyćtwórz, odtworzyćrzył, odtworzyćrzony odtwarzać ndk I, odtworzyćam, odtworzyćasz, odtworzyćają, odtworzyćaj, odtworzyćał, odtworzyćany 1. «stworzyć coś na nowo, powtórnie (o organizmach żywych i ich… …   Słownik języka polskiego

 • zregenerować — dk IV, zregenerowaćruję, zregenerowaćrujesz, zregenerowaćruj, zregenerowaćował, zregenerowaćowany 1. biol. «o organizmach żywych: odrodzić, odnowić, odtworzyć, wytworzyć na nowo utraconą lub uszkodzoną część ciała» Jaszczurka zregenerowała… …   Słownik języka polskiego

 • odnowić — dk VIa, odnowićwię, odnowićwisz, odnowićnów, odnowićwił, odnowićwiony odnawiać ndk I, odnowićam, odnowićasz, odnowićają, odnowićaj, odnowićał, odnowićany 1. «przywrócić czemuś wygląd rzeczy nowej, nie zniszczonej, usunąwszy ślady zniszczenia;… …   Słownik języka polskiego

 • popiół — Ani dymu, ani popiołu zob. dym 1. Nie zasypiać gruszek w popiele zob. gruszka 2. Obrócić coś w popiół zob. obrócić 1. Obrócić się w popiół zob. obrócić się 2. Posypać (sobie) głowę popiołem zob. posypać. Powstać, odrodzić się jak Feniks z… …   Słownik frazeologiczny

 • odżyć — [wym. od żyć] dk Xa, odżyćżyję, odżyćżyjesz, odżyćżyj, odżyćżył odżywać [wym. od żywać] ndk I, odżyćam, odżyćasz, odżyćają, odżyćaj, odżyćał «odzyskać pełnię sił fizycznych lub psychicznych; powrócić do życia; odrodzić się, ożyć» Kwiaty odżyły w… …   Słownik języka polskiego

 • feniks — m IV, D. a, Ms. fenikssie; lm M. y 1. mit. «ptak mający co pewien czas (np. co 500 lat) spalać się w gnieździe i ponownie odradzać z popiołów; symbol nieśmiertelności i odrodzenia» Powstać, odrodzić się jak feniks z popiołów. 2. bot. «Phoenix,… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”